Twaalf mensen van de verbeelding

Even voorstellen

Zes kunstenaars en zes predikers gingen met elkaar in gesprek over een thema uit het boek Leven in volheid van Timothy Radcliffe. Wie zijn zij? Even voorstellen.

 

Thjum Arts is een cabaretier die graag het leven onderzoekt en daar op een droogkomische en doordachte manier verslag van doet. In 2018 won hij de jury- en publieksprijs van het Amsterdam Studenten Cabaret Festival.

Eind 2021 stond hij in de Finale van het BNN VARA Leids Cabaret Festival. De jury schreef: ‘Filosofie, sociologie en spiritualiteit ineen, zonder dat de humor inboet aan kracht: het is maar weinig cabaretiers gegeven’. Hij werkt aan zijn eerste avondvullende programma.

Eind november 2021 won hij de jury- én de publieksprijs van Cameretten en maakte hij zijn tv-debuut bij M.

Website: thjum.nl

Sipke Draisma is theoloog, communicatieadviseur en lekendominicaan. Hij werkte lang voor KRO-radio, was pastor, perschef van de bisschop van Groningen-Leeuwarden en is nu verbonden aan communicatiebureau de Zalige Zalm.

 

Egbert Modderman is kunstschilder. Hij legt zich voornamelijk toe op het schilderen van levensgrote Bijbelse taferelen. Zijn werk toont natuurgetrouwe personages tegen een sobere achtergrond, die de toeschouwer vaak aankijken.

Hij won in 2020 de BP Young Artist Award, een belangrijke prijs die elk jaar wordt uitgereikt door de National Portrait Gallery in Londen. Het was de eerste keer dat deze prijs naar een Nederlandse kunstenaar ging.

Meer over Egbert op Wikipedia

Stephan van Erp is hoogleraar fundamentele theologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en lekendominicaan. Hij is houder van de leerstoelen Edward Schillebeeckx en Vrouwen van Bethanië en bestuurslid van de Dominicaanse Leken Vlaanderen.

Lotte Pen is componiste en saxofoniste. Ze studeerde in Amsterdam, Utrecht en Berlijn en maakt elektronische neo-klassieke muziek om bij stil te staan.

Ook ontwierp ze een wandeling met muziek onder de titel Pelgrim, bedoeld ‘om de stap naar buiten én naar binnen te zetten’.

Website: lottepen.nl

Jozef Essing is dominicaan en woont in het klooster van Zwolle. Hij is lang vormingswerker geweest en is cantor (voorzanger) van zijn medebroeders. Hij deed al mee aan heel wat ontmoetingen met kunstenaars.

Merel Franx is dansmaker en studeert momenteel aan de Toneelacademie in Maastricht voor haar master in theater.

Haar vertrekpunt is altijd het lichaam en de sensitieve beleving daarvan. Merel gelooft dat alle antwoorden verborgen liggen in het lichaam, met haar werk stimuleert ze haar publiek hier meer op te vertrouwen.

Holkje van der Veer is dominicanes van Neerbosch. Ze is opgeleid als vormingswerker en schreef inmiddels drie boeken over haar roeping en over haar ‘bijzondere lichaam’, zoals ze het noemt: ze heeft het zeldzame syndroom van Marfan.

Zuster Holkje overleed op 6 juni 2022. Lees hier meer.

Website: www.holkje.nl

Klaske Oenema is performer, beeldend kunstenaar en schrijfster. Ze toont in haar werk het proces van betekenisgeving en -verlies, waarbij de stem en het verhaal een belangrijke rol spelen.

Met beeld, taal en muziek maakt ze performances en video’s. Haar werk was te zien op onder meer festival Lowlands en musea als het Stedelijk in Amsterdam, Centraal Museum Utrecht.

Website: klaskeoenema.com

Suzanna Louwerse werkt bij het Leger des Heils als maatschappelijk werker en is lekendominicaan. Ze studeerde theologie, is maatschappelijk werker, vormingswerker en pleegouder.

Emile Hermans is beeldend en conceptueel kunstenaar. Hij studeerde aan de Academie voor Schone Kunsten Maastricht en aan de LUCA School of Arts Brussel in 2017.

Website: www.emilehermans.com

Mary Amata Mueller is dominicanes van Nashville (VS) en docente. Ze woont in Sittard sinds 2014, met enkele medezusters van een snelgroeiende Amerikaanse congregatie van dominicanessen, die zich richten op onderwijs en catechese aan jonge mensen.

Website: www.dominicanessensittard.org

Projectleider is Arjan Broers, al jaren maker van de website van dominicaans Nederland en verder zelfstandig journalist, programmamaker, begeleider en pastor van de Dominicus Amsterdam.